اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ ” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ” .
البته این چنین راهپیمایی ها و اجتماعات باید با هماهنگی وزارت کشور باشد و چنان چه بدون مجوز اجتماع یا راهپیمایی انجام شود از نظر حکومت غیر قانونی تلقی می شود .

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*