تکذیب خبر فوت سید محمد خاتمی

اسفند ۲۲, ۱۳۹۸ 0

یکی از خبرگزاری های مخالف اصلاحات ؛خبری مبنی بر فوت سید محمد خاتمی منتشر کرد . این خبرگزاری که به نشر اخبار ضد و نقیض