رازمیان ، شهر بی شهردار!!

بهمن ۱۵, ۱۳۹۷ 0

استان قزوین / عصر سخن در حالی که به پایان سال ۹۷ نزدیک می شویم ، شهرداری شهر رازمیان ،مرکز بخش الموت غربی ، حدود