سخن روز

سخن روز


شما کاری نکنید که مردم از شما بترسند. شما کاری بکنید که مردم به شما متوجه بشوند. شما کاری بکنید که مردم مَحبّت به شما بکنند؛ پشتیبان شما باشند.

صحیفه امام،ج8،ص 372

عصرسخن در شبکه‌های اجتماعی

عصرسخن در شبکه‌های اجتماعی
twittergoogle_plusinstagram